1% podatku na rzecz Akademii Orlika Blachownia

Po raz kolejny Nasz Klub, z pomocą Fundacji Studenckiej "Młodzi-Młodym" może pozyskać środki pieniężne na swoją działalność, dzięki otrzymywaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

Zwracamy się więc do Państwa oraz Firm, które mogą wesprzeć Nas wpisując w zeznaniach podatkowych za rok 2021 o przekazanie 1% podatku na Nasz Klub Akademia UKS Orlik Blachownia.

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz klubu, wystarczy wypełnić odpowiednio swój formularz PIT:

-W polu Numer KRS należy wpisać numer : 0000270261

-W polu Cel szczegółowy należy wpisać: UKS Orlik Blachownia 25

-Do uzupełnienia pozostaje pole Wnioskowana kwota - wypełnia się je według wyliczeń - oraz postawienie krzyżyka w polu Wyrażam zgodę.