Zamiast ligi jest przerwa

W okresie zimowym wszystkie zespoły UKS Orlik Blachownia trenowały oraz rozgrywały spotkania towarzyskie, przygowtoując się do rozgrywek ligowych. Gra o ligowe punkty została jednak zawieszona co namniej na okres od 27 marca do 9 kwietnia.

 

Ograniczenia wprowadzone na podstawie §9 ust. 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyłączają do dnia 9 kwietnia 2021 r. zarówno możliwość prowadzenia współzawodnictwa sportowego jak i możliwość organizacji zajęć sportowych i wydarzeń sportowych lub działalności obiektów sportowych. Ograniczenie to nie dotyczy sportu zawodowego.

 

Nowe regulacje wprowadzają wyraźne zaostrzenie wyłączające nie tylko możliwość rozgrywania meczów w ramach lig nieprofesjonalnych, ale również uniemożliwiające prowadzenie treningów, w tym treningów dzieci i młodzieży. Możliwość prowadzenia zajęć sportowych została uniemożliwiona także na prywatnych obiektach sportowych należących do klubów, poprzez zawarte w Rozporządzeniu odwołanie do punktu 93.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności, czego konsekwencją jest ograniczenie funkcjonowania obiektów otwartych w tym także boisk oraz zamkniętych.

 

Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco przez Zarząd klubu oraz trenerów.