Blachownia Cup 2019

XI Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

,,Blachownia CUP 2019" - 

Blachownia -

 

 

10 LISTOPAD 2019 r. - rocz.2011

1. UKS Orlik Blachownia 

2. Sokół Wręczyca 

3. Victoria Częstochowa

4. MUKS Szóstka Radomsko

5. Znicz Kłobuck

6. Lot Konopiska

7. Skra I Częstochowa

8. Skra II Częstochowa

 

 

11 LISTOPAD 2019 r. - rocz.2010

1. UKS Orlik Blachownia 

2. Stradom Częstochowa

3. Sokół Wręczyca

4. MUKS Szóstka Radomsko

5. Płomień Kuźnica Marianowa

6. Sportowa Częstochowa

7. Znicz Kłobuck

8. Szombierki Bytom

 

 

17 LISTOPAD 2019 r. - rocz.2008/2009

1. UKS Orlik Blachownia 

2. Liswarta Lisów

3. MUKS Szóstka Radomsko

4. MUKS Szóstka Radomsko

5. Sporting Lubliniec

6. Herkules Kochanowice

7. Płomień Kuźnica Marianowa

8. Sportowa Częstochowa

 

 

24 LISTOPAD 2019 r. - rocz.2006/2007

1. UKS Orlik Blachownia 

2. Olimpia Truskolasy

3. MUKS Szóstka Radomsko

4. MUKS Szóstka Radomsko

5. Małapanew Ozimek

6. Ruch Radzionków

7. Ruch Radzionków

8. Płomień Kuźnica Marianowa

 

 

REGULAMIN TURNIEJU Blachownia CUP 2019  - dla wszystkich kategorii wiekowych

1.Organizator Turnieju: Uczniowski Klub Sportowy Orlik Blachownia

Patronat: Burmistrz Blachowni

Wspiera: Starostwo Powiatowe w Częstochowie

2.Cel turnieju: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i wdrażanie zasad fair play.

3.Miejsce i termin turnieju: Hala Sportowa w Blachowni ul.Sportowa 1 

rozpoczęcie turnieju 8.45* mecze turniejowe 9.00-14.40 * zakończenie ok.14.45

4.Zasady uczestnictwa: W turnieju uczestniczą chłopcy z danej kategorii wiekowej i młodsi oraz dziewczynki o rok starsze,

badania lekarskie w gestii opiekunów

Wpisowe na turniej wynosi 250zł – wpłacane w dniu turnieju przed rozpoczęciem meczy.

Organizator nie ubezpiecza zawodników uczestniczących w turnieju oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie turnieju.

Opiekunowie drużyn są odpowiedzialni za swych podopiecznych i mają obowiązek dbać o ich bezpieczeństwo na obiekcie sportowym i nie pozostawiać ich bez opieki.

Kluby – opiekunowie odpowiadają finansowo za wszelkie spowodowane przez nich szkody.

5.Sprawy organizacyjne: Liczba zespołów:8 drużyn (max.11 zawodników) Wszystkie zespoły otrzymują dyplomy i nagrody

6.Organizaor zapewnia: - napoje + ciepły posiłek; - opiekę medyczną: - dobrą zabawę i uroczystą oprawę turnieju;

7.System rozgrywek: Drużyny rozgrywają mecze dwukrotnie w dwóch grupach czterozespołowych, dwie grupy w fazie eliminacyjnej i dwie grupy złota i srebrna w fazie finałowej. Zespoły z miejsc 1-2 awans do grupy złotej, zespoły z miejsc 3-4 do grupy srebrnej. Wyniki pomiędzy obiema drużynami zaliczany jest do fazy finałowej. O kolejności w grupie decyduje: - liczba zdobytych punktów; - bezpośredni pojedynek; - stosunek bramek - ilość zdobytych bramek;

8.Przepisy gry: - bramki 5x2m; - czas gry 15 minut; - piłka nr 4;- zespół składa się z 4 zawodników + bramkarz; -gra z środka wznawiana podaniem (nie wolno strzelać) - zmiany hokejowe; - gra z autami wykonywane nogą; - bramkarz wprowadza piłkę do gry dowolnie w obrębie całego boiska; - gra wślizgiem zabroniona; - każdy rzut wolny jest rzutem bezpośrednim; - przy dotknięciu piłki sufitu lub elementów wiszących piłka wznawiana jest z boku boiska - zawodnik broniący minimum 5m od piłki; - rzut karny – 7m; - zawodnicy za nieprawidłowe zachowanie np.: odkopywanie piłki, podważanie decyzji sędziego lub ostrą grę otrzymują karę czasową 2 minuty. Przy czym przy stracie gola zawodnik wraca na plac gry. W przypadku otrzymania czerwonej kartki zawodnik wykluczony jest z gry do końca meczu a drużyna gra w osłabieniu - zawodnik może być wykluczony z turnieju decyzją sędziego w porozumieniu z organizatorem turnieju

 

Postanowienia końcowe: Wszelkie przypadki nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Organizator turnieju nie odpowiada za pozostawione rzeczy osobiste uczestników turnieju.

Organizator UKS Orlik Blachowni, Informacje o turnieju na stronie KLUBU www.uksorlik.com.pl